UPUTE

Pokretanje
Panorame se pokreću automatski. Klikom i povlačenjem miša na panorami možete sliku pomaknuti u željenom smjeru.

Izbor panorama
Na donjoj traci izbornika, koja će se povećati kad pređete mišem preko donjeg ruba panorame, nalaze se ikone ostalih panorama. Klikom na ikonu otvorit će se izabrana panorama.

Prikaz preko cijelog ekrana
Za prikaz preko cijelog ekrana kliknite na “Full Screen” ikonu koja se nalazi u donjem desnom kutu izbornika. Za izlaz iz prikaza preko cijelog ekrana pritisnite tipku ESC na tipkovnici.


Fiksiranje pozicije menija Fiksiranje pozicije menija
Informacije o N3 VR playeru Informacije o N3 VR playeru
Podešavanje kvalitete slike Podešavanje kvalitete slike